خرید(استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 - درآمد عملياتي)

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 - درآمد عملياتي|39006579|ihm40061547|اندازه‌گيري‌ درآمد عملياتي‌,تشخيص‌ معامله‌,فـروش‌ كـالا,ارائه‌ خدمات‌,سرمایه گذاری حسابداری,استانداردهای حسابداری ,استاندارد حسابداری شماره3,صورت جریان وجوه نقد ,جریانهای نقدی ارزی ,صورتهای مالی اساسی ,فعالیتهای عملیاتی ,جریانهای نقدی غیر
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 - درآمد عملياتي وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 - درآمد عملياتي

مقدمـه‌
1 . بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتي‌“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برمي‌گيرد. درآمـد عملياتي‌ عبـارت‌ از درآمدي‌ است‌ كـه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ حاصل‌ مي‌گردد و با عناوين‌ مختلفي‌ از قبيل‌ فروش‌، حق‌الزحمه‌، سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و حق امتياز مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرد.

2 . مبحث‌ اصلي‌ در حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ تعيين‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد عملياتي‌ است‌. درآمد عملياتي‌ زماني‌ شناسايي‌ مي‌شود كه‌ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ وجود داشته‌ باشد (يعني‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با درآمد عملياتي‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد) و اين‌ منافع‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد.

دامنه‌ كاربرد
3 . اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ حاصل از معاملات‌ و رويدادهاي‌ زير بكار گرفته‌ شود:
الف) فروش‌ كالا،
ب‌) ارائـه‌ خدمات‌، و
ج) استفاده‌ ديگران‌ از داراييهاي‌ واحد تجاري‌ كه‌ مولد سود تضمين‌ شده‌، درآمد حق امتياز و سود سهام‌ است‌.

4. كالا شامل‌ كالاي‌ توليد شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ براي‌ فروش‌ و همچنين‌ كالاي‌ خريداري‌ شده‌ جهت‌ فروش‌ مجدد از قبيل‌ كالاي‌ خريداري‌ شده‌ توسط‌ يك‌ واحد بازرگاني‌ يا زمين‌ و ساير املاك‌ نگهداري‌ شده‌ براي‌ فروش‌ مجدد است‌.

5. ارائـه‌ خدمـات‌، معمولا متضمن‌ اجـراي‌ وظيفـه‌اي‌ مورد توافق‌ طي‌ مدتي‌ معيـن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. خدمات‌ ممكن‌ است‌ طي‌ يك‌ يا چند دوره‌ مالي‌ ارائه‌ شود. برخي از پيمانهاي‌ ارائـه‌ خدمات‌ ماهيتاً از نوع‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ است‌. درآمد عملياتي‌ حاصل از چنين‌ پيمانهايي‌، طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ شناسايي‌ مي‌شود.

6. استفاده‌ ديگران‌ از داراييهاي‌ واحد تجاري‌ منجر به‌ تحصيل‌ درآمدهاي‌ عملياتي‌ زير مي‌شود:
الف) سـود تضمين‌ شـده‌: مبالغي‌ كـه‌ بابت‌ استفـاده‌ از وجـوه‌ نقـد يا معادل‌ وجه‌ نقد واحد تجاري‌ مطالبه‌ مي‌شود،
ب) درآمد حق امتياز : مبالغي‌ كه‌ بابت‌ استفاده‌ از داراييهاي‌ غيرجاري‌ واحد تجاري‌ نظير امتياز ساخت‌، علايم‌ تجاري‌، حق‌ انتشار و نرم‌افزار رايانه‌اي‌ مطالبه‌ مي‌شود، و
ج) سود سهام‌: مبالغي‌ از سود توزيع‌ شده‌ واحد سرمايه‌پذير كه‌ متناسب‌ با سهم‌الشركه‌ واحد تجاري‌ عايد آن‌ مي‌شود.

7. در اين‌ استاندارد، درآمـد عملياتي‌ حاصل از موارد زير مطرح‌ نمي‌شود:
الف) سود سهام‌ حاصل از سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ويژه‌ به حساب‌ گرفته‌ مي‌شود،
ب‌) پيمانهاي‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌)،
ج ) قراردادهاي‌ اجاره‌،
د) كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير كمكهاي‌ مشابه‌ دولتي‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10 با عنوان‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌)،
ﻫ ) قراردادهاي‌ بيمه‌ در شركتهاي‌ بيمه‌،
و ) افزايش‌ طبيعي‌ حيوانات‌ پرورشي‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ و جنگلي‌،
ز ) استخراج‌ مواد معدني‌، و
ح) تغيير ارزش‌ ساير داراييهاي‌ جاري‌ از قبيل‌ سرمايه‌گذاريها (در مؤسسات‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌) يا سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ خريد و فروش‌ املاك‌ اشتغال‌ دارند.


فهرست:
مقدمـه‌
دامنه‌ كاربرد
تعاريف‌
اندازه‌گيري‌ درآمد عملياتي‌
تشخيص‌ معامله‌
فـروش‌ كـالا
ارائه‌ خدمات‌
سود تضمين‌ شده‌، درآمد حق امتياز و سود سهام‌
افشا
تاريخ‌ اجرا
مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
پيوست‌: نمونه‌هايي‌ از موارد شناخت‌ درآمد عملياتي‌


مطالب دیگر:
🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال بیش فعالی و نقص توجه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع بیماری آرتریت روماتوئید🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عملکرد اجرایی مغز🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عملکرد حرکتی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تمرین و فعالیت بدنی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع افسردگی پس از زایمان🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع کودکان تیزهوش🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک های دلبستگی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ابراز و مهار خشم🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی رفتاری🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع کیفیت روابط زناشویی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تاب آوری🔍طراحی هتل (استانداردها و ضوابط)🔍پروژه کامل تاسیسات ساختمان دو طبقه🔍پروژه سازه (نقشه سالن ورزشی)🔍چگونه به درآمد 100 میلیون تومان رسیدم؟🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع گردشگری🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع یادگیری🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تن انگاره🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع آموزش ‌و پرورش🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عدالت سازمانی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشرفت تحصیلی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جهت‌گیری مذهبی