خرید(بررسی پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت)

بررسی پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت|30020938|ihm40061547|بررسی پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين, رشت
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين- رشت وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 66

فهرست :- مقدمه1- مطالعات زمين شناسي مهندسي مسير1-1-وضعيت توپوگرافي2-1-چينه شناسي3-1-سنگهاي تشكيل دهنده4-1-خصوصيت مكانيكي و فيزيكي و شيميائي سنگها5-1-وضعيت آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي و نفوذپذيري سنگها6-1-تكنونيك و تأثير نيروهاي زمين ساختي و لرزه خيزي محدوده تونل7-1-موقعيت دهانه و ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل2- بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني1-2-تنش در پوسته زمين2-2-مثالي از وضعيت تنش هاي ثقلي3-2-تعريف تمركز تنش4-2-توزيع تنش5-2-تنش هاي مرزي يا جداره اي6-2-ضريب ايمني7-2-تنش حول فضاي زيرزميني با مقطع ديواري8-2-ارزشيابي پايداري طبيعي ديوارة تونل9-2-تعيين زمان پايداري مقاطع با توجه به روش اجراء3- عمليات مورد نياز براي حفر تونل با روش حفاري و انفجار1-3-نوع سيستم حفاري2-3-انواع چال در حفر تونل3-3-برش4-3-مواد منفجره مصرفي براي حفر تونل5-3-محاسبات مربوط به حفر تونل با چال زاويه اي V شكل در شرايط نرمال6-3-تهوية تونل4- سيستم نگهداري تونل1-4-پيچ سقفها يا راك بولتها2-4-پيچ سقفهاي منبسط شونده3-4-پيچ سقفهاي چسبي يا رزيني4-4-نگهداري توسط بتن5-4-خلاصه طراحي نگهداري تونل6-4-طرح انتخابي در تونل شمارة 27-4-طراحي پوشش نهايي8-4-مثلث بندي تونلهاي شمارة 29-4-روسازي داخل تونل10-4-چگونگي نصب و مشخصات عايق جدارة تونل11-4-حداقل ماشين آلات مورد نيازII خلاصه اجراي تونل- نقشه فتوژئولوژي محدودة تونل شمارة 2- پروفيل طولي زمين شناسي تونل شماره 2- مقطع طولي، نتايج زمين شناسي و طراحي سازه اي- نماي پرتال ورودي و خروجي- منابع• مقدمه:اگر حفر قنوات بخشي از عرضه تونلسازي محسوب شود آنگاه قدمت اين فن به 2800 سال قبل از ميلاد بر مي گردد. زيرا باستان شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصر و ايران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر اين نكته در اينجا در خور توجه است كه در سال 1962 طول كل قنوات در ايران را 160000 كيلومتر تخمين زده اند. اگر از اين مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولين تونل زيرآبي در 2170 سال قبل از ميلاد در زمان بابليها در زير رودخانه فرات و بطول يك كيلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاري تونل اجرا نشده است ولي همين، كار حداقل تجربه و تبحر معماران آن عصر را نشان مي دهد. از اين نوع كار ديگر اجرا نشده است تا 4000 سال بعد كه در 1825 تونل تيمز زير رودخانة تيمزندن ساخته شد. تونل زني درون سنگها به علت شكل حفاري و عدم امكانات و عدم نياز به جزء موارد بسيار محدود – فقط در دو قرن اخير توسعه يافت. هر چند اختراع باروت به قرنها قبل برمي گردد و بعضي آنرا حتي به قرن دوم ميلادي نسبت مي دهند ولي كاربرد آن در شكستن سنگها احتمالاً در قرن 16 بوده است و اختراع ديناميت در قرن 19 موجب تحولات تدريجي و اساسي در سهولت ايجاد تونل در سنگها شد گرچه ايجاد تونل در سنگها به علت سختي سنگ به مواد منفجره و يا وسايل بسيار سخت و برنده دارد ولي در سنگهاي خيلي نرم و در رسوبات سخت نشده، مشكل تونل زني به لحاظ نگهداري تونل است. بطوريكه تا قبل از اختراع شيلد در سال 1812 ، ايجاد تونلهاي بزرگ مقطع در رسوبات سست فوق العاده مشكل مي نمود. اولين كاربرد شيلد در 1825 در حفر تونل زير رودخانه تيمز بود. هر چند حفر اين تونل 5/1 كيلومتري حدود 18 سال طول كشيد. با گسترش شهرها، اختراع ترنها، افزايش جمعيت، پيشرفت صنايع و نياز مبرم به معادن گسترش شبكه هاي زيرزميني هم به منظور انتقال آب و فاضلاب و نيز در پيشروي معادن و غيره ضرورت يافت و با سرعت روزافزون از اواخر قرن 19 تا كنون پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديده است. بگونه اي كه در سالهاي اخير استفاده از ماشينهاي حفر تمام مقطع تونل رشد سريعي داشته است. ايده استفاده از اين ماشينها از زمانهاي دور است. اولين ثبت شده در امريكا توسط جان ويلسون در سال 1856 براي تونل هوساك در ماساچوست بوده است ولي تنها توانسته 3 متر از تونل 7600 متري را حفر نمايد در دهه هاي اخير توسعه بسيار زيادي پيدا كرده بطوري كه در بسياري از موارد بعنوان اولين گزينه براي حفر تونل مي باشد.

مطالب دیگر:
تحقیق درباره سنگ های قیمتیتحقیق درباره سه روش اصلی تولید خمیرتحقیق درباره سوره احزابتحقیق درباره سوره حجراتتحقیق درباره سوره قيامتپاورپوینت نگاهی برکارنامه ی فرانک اُ.گهری پاورپوینت موزه هنر میلواکیپاورپوینت سازه بتنیپاورپوینت مرگپاورپوینت درآمدی بر عصر خواجه رشید الدین یا دوره ی اوج تاریخ نویسیتحقیق درباره سوره نباءتحقیق درباره سویا چیستتحقیق درباره سیاست خارجی پیامبر اعظمتحقیق درباره سيرة پيامبر‌تحقیق درباره سیره پیامبر تحقیق درباره سيره پيامبر سيرة نبوي پيامبرصتحقیق درباره سیره حکومتی پیامبرتحقیق درباره سيره نبويتحقیق درباره سیستم آبیاری قطره ایتحقیق درباره سيستم استارت و دينام يكپارچهتحقیق درباره سيماي نمازتحقیق درباره شادی از دیدگاه دانشمندان و بزرگانتحقیق درباره شارژ مغناطیسیتحقیق درباره شان نزول سوره بقرهتحقیق درباره شبدر قرمز